Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Current Affairs of Magh 2074

We at GITAB | Knowledge Hub provide Current Affairs targeted for PSC (Loksewa) Exam. We are decided to post the Current Affairs (Samasamayik Ghatanakram) important for Loksewa Exam on a regular basis. Every week Saturday we will post the most important national/international current affairs. This website is dedicated to the collection of data/information.  So please follow our website for more important GK, IQ and Current Affairs. See all the posts according to the categories.
Loksewa Samasamayik PSC Current Affairs
loksewa current affairs

Post a Comment

0 Comments