Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Summary of Monetary Policy 2074/75 by Nepal Rastra Bank

The summary of Monetary Policy by Nepal Rastra Bank (NRB). 
Central Bank of Nepal; Nepal Rastra Bank NRB

The monetary policy for 2017/18 is formulated as per the mandate of the Nepal Rastra Bank (NRB) Act 2002 (2058 BS). This is the sixteenth in sequence since 2002/03 (2059/60 BS). This policy takes a number of evolving developments into account. These include the direction of the global economy, recently held local level elections, an annual budget of the Government of Nepal (GoN), financial frictions observed in the banking sector, rising imports and latest developments in employment destination countries of Nepali labor force.

Read/Download Summary of Monetary Policy here

Post a Comment

0 Comments