Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Nepal alone has 14 out of 20 mountains taller than 8000 meter

Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Tourism Department of Nepal,  added 6 mountains of Nepal to the list of mountains more than 8000-meter heights in Magh 25, 2074.
Nepal alone has 14 out of 20 mountains taller than 8000 meter

Now altogether Nepal has 14 eight-thousanders and other 5 of 6 are located in Pakistan and the remaining one is in China. All eight-thousanders are located in the Himalayan and Karakoram mountain ranges. The name of eight-thousanders, their height from sea level and location is given here;
 1. Mt. Everest (Sagarmatha): 8848 m. Solukhumbu Nepal
 2. Mt. K2: 8611 m. Pakistan
 3. Kanchenjunga: 8586 m Taplejung Nepal
 4. Lhoste: 8416 m Solukhumbu Nepal
 5. Yalung Kang: 8505 m Taplejung Nepal *
 6. Makalu: 8463 m Samkhuwasabha Nepal
 7. Lhostesar: 8404 m Solukhumbu Nepal *
 8. Kanchenjunga South: 8476 m Taplejung Nepal *
 9. Kanchanjunga Central: 8473 m Taplejung Nepal *
 10. Lhoste Middle: 8410 m Solukhumbu Nepal *
 11. Cho Oyu: 8201 m Solukhumbu Nepal
 12. Dhaulagiri I: 8167 m Nepal
 13. Manaslu: 8156 m Gorkha Nepal
 14. Nanga Parbat: 8126 m Pakistan
 15. Yalung Kang West: 8077 m Taplejung Nepal *
 16. Annapurna I: 8091 m Nepal
 17. Gasherbrum I: 8068 m Pakistan
 18. Broad Peak: 8051 m Pakistan
 19. Gasherbrum II: 8035 m Pakistan
 20. Sisapanma: 8013 m China
* The six newly listed 8-thousand by Nepal Government in 25 Magh 2074
Note: The Names in Bold style (14 Mountains) are from Nepal.

Post a Comment

0 Comments