Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Facts about Nepal's Local Bodies

The decision of Cabinet of Nepal Government and published in Nepal Rajpatra 2074 Shrawan 28.
The total number of local bodies are 753, which are:
 1. Metropolitans: 6, 
 2. Sub-metropolitans: 11, 
 3. Municipalities: 276 and
 4. Rural municipalities: 460
Facts about Nepal's Local Bodies

Some Facts: 

 • The highest number of Local bodies: Sarlahi (20)
 • The lowest number of Local bodies: Purbi Rukum (3)
 • The Province without Metropolitans: State 5, Karnali State, State7
 • The Province without Submetropolitans: State 4, State 6
 • The highest number of Municipalities: Rautahat (16)
 • The highest number of Rural Municipalities: Dhading (11)
 • Without Rural Municipalities: Kathmandu & Bhaktapur
 • Without Municipalities: Manang, Mustang, Rasuwa, Humla and Purbi Rukum
 • The equal number of Rural Municipalities: State 6 (Karnali) and State 7 (54 Rural Municipalities)
 • Equal local bodies: Saptari, Dhanusa & Rautahat (18/18), Siraha & Morang (17/17), Bara & Rupandehi (16/16), Jhapa & Mahottari (15/15)
Province 1: 137 Local bodies (88 Rural Municipalities, 46 Municipalities, 2 Submetropolitans, 1 Metropolitans, 28 Election Area)
Province 2: 136 Local bodies (59 Rural Municipalities, 73 Municipalities, 3 Submetropolitans, 1 Metropolitans, 32 Election Area)
Province 3: 119 Local bodies (74 Rural Municipalities, 41 Municipalities, 2 Submetropolitans, 2 Metropolitans, 33 Election Area)
Province 4: 85 Local bodies (58 Rural Municipalities, 26 Municipalities, 0 Submetropolitans, 1 Metropolitans, 18 Election Area)
Province 5: 109 Local bodies (73 Rural Municipalities, 32 Municipalities, 4 Submetropolitans, 0 Metropolitans, 25 Election Area)
Province 6 (Karnali): 79 Local bodies (54 Rural Municipalities, 25 Municipalities, 0 Submetropolitans, 0 Metropolitans, 12 Election Area)
Province 7: 88 Local bodies (54 Rural Municipalities, 33 Municipalities, 1 Submetropolitans, 0 Metropolitans, 15 Election Area)

Important Video Class on Nepal's Political Division


Post a Comment

0 Comments