Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Beautiful Places of Gulmi

Please take a look, beautiful places of Gulmi Nepal. Ruru Kshetra, Resunga, Tamghas, Simaltari, Khaireni, Rudrabeni, Wamitaksar, Shantipur, Majuwa, Ullikhola, Chorkate and more.
Beautiful Places of Gulmi (Video)

Video 1: Beautiful Places of Gulmi

Video 2: Tamghas Mathi Resunga ko Shir

a popular Nepali folk song
Beautiful Places of Gulmi

Post a Comment

0 Comments