Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Pagal Basti: Nepali Novel by Sarubhakta

The most popular Nepali Novel by Sarubhakta. Showing the debate of Love and Ego.
Listen Full Novel in the voice of Achyut Ghimire "Bulbul".
Please wait for buffering the audio files for a few seconds.
Pagal Basti Episode 1

Pagal Basti Episode 2

Pagal Basti Episode 3

Pagal Basti Episode 4

Pagal Basti Episode 5

Pagal Basti Episode 6

Pagal Basti Episode 7

Pagal Basti Episode 8

Pagal Basti Episode 9

Pagal Basti Episode 10

Pagal Basti Episode 11

Pagal Basti Episode 12

Pagal Basti Episode 13

Pagal Basti Episode 14 (Final Episode)

Thank you for Listening, click AudioBook for more latest Nepali Audio Novels. 

Post a Comment

0 Comments