Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

The Major Tourist Attractions of Nepal

Visit Nepal 2020, The Major Tourist Attraction of Nepal.

Inside Kathmandu Valley

Pashupatinath Temple: the world heritage site,  sacred Hindu temple complex.

Swayambhunath Stupa (Monkey Temple): the world heritage site

Bauddhanath Stupa: World Heritage site

Changunarayan Temple: the world heritage site

Basantapur Durbar Square: the world heritage site

Patan Durbar Square: the world heritage site

Bhaktapur Durbar Square: the world heritage site

Kumari: Living goddess (Kumari Ghar Basantapur Durbar)

Sanga Bhaktapur: the tallest lord Shiva (Kailashnath Mahadev) statue

DakshinKali Temple Kathmandu: a pilgrimage site of goddess Devi

Budhanilkantha: a temple of Lord Vishnu

Outside Kathmandu Valley

Lumbini Nepal: birthplace of lord Buddha, world heritage site

Phoksundo Lake:  Dolpa Nepal

Ranighat Durbar: Palpa Nepal

Pokhara Nepal: for heavenly relaxation

Gorkha and Manaslu Circuit: historical and adventurous destination

Chitwan National Park: a natural world heritage site

Dolpo Nepal: the best tourist destination

Photos are extracted from various sites.

Post a Comment

0 Comments