Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Number of Players in Different Games

Number of Players in Different Games
The below table shows the list of sports/games with the number of players need to play the game/sport with actual game/ sports rules and instructions.
1
Badminton
1 or 2 players
2
Baseball
9 players
3
Basketball
5 players
4
Bridge
2 players
5
Carrom
1 or 2 players
6
Cricket
11 players
7
Chess
1 player
8
Football
11 players
9
Rugby Football
15 players
10
Kabaddi
7 players
11
Hockey
11 players
12
Polo
4 players
13
Tennis
1 or 2 players
14
Volleyball
6 players
15
Water polo
7 players

Post a Comment

0 Comments