Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Kharidar First Paper Questions

Loksewa Kharidar First Paper Questions 2076. Read and Download the Questions/ MCQs.
Read and Download Questions and Answers. Click here for more past questions. 
Also download NaSu Syllabus.
Please comment us if you need any help (Notes, Information or any) on Loksewa Exam Preparation.

See Loksewa Notes and Information on our Site Click here

Like our Facebook Page Loksewa Diary for Notes and Information on Loksewa.


Subscribe our YouTube Channel Loksewa Diary for more Notes and Updates.


If you need Loksewa Notes on the Nepali language Click here.


For Section Officer, Updated Syllabus click here.

Post a Comment

0 Comments