Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Kharidar Mathematics and Science Questions

PSC Nepal (Loksewa) Non-Gazetted 2nd, Kharidar Question Paper 2075.
Exam Date: 2075/3/30

Kharidar Mathematics and Science Questions

Q.N.1 to 5
Q.N.6 to 14
Q.N. 15 to 21
Q.N.22 to 29
Q.N.30 to 38
Q.N.39 to 47
Q.N.48 to 50

Note: The options marked in the question papers may not be correct answers to the questions. Know the answers yourself correctly.

Post a Comment

0 Comments