Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Engineering Colleges of Nepal

Tribhuvan University  Institute of Engineering (IOE TU) has 4 Constituent Colleges and 10 Affiliated Colleges. Pulchowk Campus, Thapathali Campus, Purwanchal Campus and Paschimanchal Campus are Constituent Colleges and rest 10 are Affiliated Colleges.

Constituent Colleges

 • Pulchowk Campus
 • Thapathali Campus
 • Purwanchal Campus
 • Paschimanchal Campus

Affiliated Colleges

 • Advanced College of Engineering and Management
 • Himalaya College of Engineering
 • Janakpur Engineering College
 • Kantipur Engineering College
 • Kathford International College
 • Kathmandu Engineering College
 • Khwopa College of Engineering
 • Lalitpur Engineering College
 • National College of Engineering
 • Sagarmatha Engineering College

Post a Comment

0 Comments