Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Na.Su. Past Exam Paper (2nd Paper)

PSC Nepal (Loksewa) Non-gazetted 1st Nayab Subba 2nd Paper 2075/1/15
Subject: Socio-Economic Condition

Section A:

Na.Su. Past Exam Paper (2nd Paper)

Section B and C:

Na.Su. Past Exam Paper (2nd Paper)

Post a Comment

0 Comments