Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Convocation Day of Tribhuvan University

Convocation Day of Tribhuvan University See the recent notices here by Tribhuvan University for Date, Venue, and Award Recipients.
Notices Convocation Day Tribhuvan University
Tribhuvan University Nepal, Nepal's First University. 
Convocation Day, Dikshanta Samaroha, Graduation.
See here recent notices by Tribhuvan University.

Post a Comment

0 Comments