Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Summer & Winter Olympics

Summer & Winter Olympics:

 • 1896 Athens Greece (1st  Modern Summer Olympics), 1924 Chamonix France (1st Winter)
 • 42 Sports in Summer, 15 Sports in Winter
 • **(Year Divisible by 4=Summer, Not divisible=Winter)
 •  IOC declared to organized Olympics together by two countries: 2014 Dec 8
 •  2014: Sochi Russia
 • 2016: Rio
 • 2018: PyeongChang, South Korea (Winter)
 • 2020: TOKYO
 • 2022: BEIJING (Winter Olympic, Feb 4 – Feb 20, 2022)
 • 2024: PARIS
 • 2028: LA 2028
Nepal Olympic Committee: 1962 AD
Nepal at the Olympics: Summer Appearance: 1964, Winter Appearance: 2002
Nepal at the Olympics

Post a Comment

0 Comments