Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Economic Co-operation: BRICS, G-20, P-5+1, G-4, G-7, MIKTA

BRICS

 •  Formation: June 2006
 • Brazil, Russia, India, China, South Africa* (*2010) ~41% Population
 • 10th BRICS Summit: July 25-27, 2018 Johannesburg South Africa
 • Leaders: Michel Temer (Brazil), Vladimir Putin (Russia), Narendra Modi (India), Xi Jinping (China), Cyril Ramaphosa (South Africa)
 • 1st BRICS Summit: Russia (2009)
 • 9th Summit: China, 11th Summit: Brazil (Every year)
The New Development Bank (BRICS Development Bank) based in Shanghai China.

G-20

 • Formation: 26 September 1999
 • Head of State/Government Summit: 2008
 • Present Chairman: Shinzo Abe (Japan's PM)
 • Member States: (ABCEFGIJMRSTU) Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, European Union, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, United Kingdom, United States

P-5+1

 • Permanent Security Council member +Germany

G-4

 • Member States: (BIG J) Brazil, India, Germany, Japan

G-7

 • Formation: 1997
 • Members: (GUF JUICE) Germany, UK, France, Japan, USA, Italy, Canada,  EU

MIKTA

 • Formation: 2013
 • Members: Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, Australia

Economic Co-operation: BRICS, G-20, P-5+1, G-4, G-7, MIKTA

Post a Comment

0 Comments