Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Current Affairs Baishakh 30

Baishakh 30 Some of the important events.

  • An agreement to develop relation at peoples-to-people level between Province no. 3 of Nepal and Gansu Province of China.
  • An agreement to cultivate sister city relations between Kathmandu Metropolitan City and Lanzhou China.
  • Publicity of Logo and Mascot of 13th South Asian Game (SAG).
Like our Facebook Page Loksewa Diary for Notes and Information on Loksewa.
Subscribe our YouTube Channel Loksewa Diary for more Notes and Updates.
For Section Officer, Updated Syllabus click here.


Post a Comment

0 Comments