Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

New Loksewa Local Level Curriculum

All level Syllabus for Loksewa Local Level Exams.
Download/Read All Level's Exams for Loksewa Local Level Examinations.

Loksewa Curriculum for Local Level Exam 2076, Technical Exam Loksewa Local Level. Non Technical All Level Exams.
Local Level New Syllabus Loksewa
Loksewa Curriculum/Syllabus for Local Level Examinations.
Engineering Service Level 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th
Economic Plan and Statistics Service Level 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th
Education Service Level 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th
Administrative Service Level 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th
Accounting Service Level 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th

Post a Comment

0 Comments