Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

New Loksewa Routine for Local Level

Local Level Special Loksewa Timeline.
New Loksewa karyatalika Routine for Local Level

Download New Loksewa Routine pdf here:
New Loksewa Routine for Local Level, New Loksewa Karyatalika, Loksewa sthaniya taha parikshya talika, New Loksewa Updated Syllabus for Local Level Exam, Jestha 15. 

Post a Comment

0 Comments