Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Gulmi Election Result (Updated)

House of Representatives Gulmi 1
Pradeep Gyawali (CPN UML): 10166
Chandra Bhandari (Nepali Congress): 8155

House of Representatives Gulmi 2
Gokarna Bista (CPN UML): 11690
Chandra KC (Nepali Congress): 5838

Post a Comment

0 Comments