Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Gulmi Provincial Election Result (Updated)

Gulmi 1 "ka"
Sudarsan Balal (CPN Maoist Centre): 4633
Prith Bahadur Phaudar (Nepali Congress): 3989
Gulmi 1 "kha"
Kamalraj Shresth (CPN UML): 3346
Dhanendra Karki (Nepali congress): 3055
Gulmi 2 "Ka"
Khadga Bahadur Khatri (CPN UML: 6800
Salikram Panthi (Nepali Congress): 4903

Post a Comment

0 Comments