Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Beautiful Gulmi in the Photos

Gulmi is one of the districts of Province 5 of Nepal. Beautiful Scenes of Gulmi are Posted here to show the possibility and to promote the tourism of the place.
Please send photos you have taken within Gulmi with the place name, Local level name, a special feature of that place.

Photo: Chandrakot Rural Municipality Rupakot Gulmi by Bishnu Kharal
Chandrakot Rural Municipality Rupakot Gulmi by Bishnu Kharal

Photo: Chhatrakot Rural Municipality Choyega Gulmi
Chhatrakot Rural Municipality Choyega Gulmi

Photo: Satyawati Rural Municipality 06 Dhawa Gulmi
Satyawati Rural Municipality 06 Dhawa Gulmi


Photo: Satyawati Rural Municipality 06 Ullikhola Gulmi
Satyawati Rural Municipality 06 Ullikhola Gulmi
Photo: Chhatrakot Rural Municipality
Chhatrakot Rural Municipality
Photo: Gulmi Chhatrakot Choyega Temple


Gulmi Chhatrakot Choyega Temple

Photo: Chhatrakot Temple Gulmi
Chhatrakot Temple Gulmi

Photo: Gulmi Chhatrakot Mandir
Gulmi Chhatrakot Mandir
Photo: Gulmi Choyega Radha Krishna Mandir
Gulmi Choyega Radha Krishna Mandir

Photo: Chhatrakot Rural Municipality Digam Gulmi
Chhatrakot Rural Municipality Digam Gulmi
Gulmi Chhatrakot Digam
Chhatrakot Digam


Photo: Gulmi Chorkate in background
Gulmi Chorkate in background
Photo: Gulmi Satywati 06 Dhawa
Gulmi Satywati 06 Dhawa

Photo: Gulmi Nepal
Beautiful Gulmi in the Photos

Photo: Satyawati Gulmi
Satyawati Gulmi
Photo: Satyawati Gulmi Nepal

Satyawati Gulmi Nepal

Photo: Gulmi Satyawati 07 Chidipani
Gulmi Satyawati 07 Chidipani


Photo: Gulmi Satyawati 07 Chidipani
Gulmi Satyawati 07 Chidipani

Photo: Satyawati 07 Bartung Gulmi
Satyawati 07 Bartung Gulmi


Photo: Satyawati 06 Gulmi, Rudrawati River Scene
Satyawati 06 Gulmi, Rudrawati River Scene

Photo: Gulmi Dahare Khola
Gulmi Dahare Khola


Photo: Gulmi Satyawati Dahare Khola
Gulmi Satyawati Dahare Khola

Photo: We Ghumante
We Ghumante
Thank you for visiting...

Post a Comment

0 Comments