Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Loksewa Kharidar Syllabus (Download)

Read/Download Loksewa Non-gazetted 2nd Kharidar Syllabus.
Subscribe our YouTube Channel for Important Loksewa Notes.
First Paper (General Knowledge & General Mental Ability Test) Second Paper (Kharidar Science & Mathematics) Third Paper (Social Studies)
Source: www.psc.gov.np | Loksewa Aayog Nepal

Post a Comment

0 Comments