Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Sumnima: Nepali Novel by B.P. Koirala

The most popular Nepali Novel by B.P. Koirala. Showing the debate of Love and Religion. 
Sumnima: A Kirati Girl and Somdatta: A Brahmin Boy.  
Listen Full Novel in the voice of Achyut Ghimire "Bulbul".
Sumnima: Nepali Novel by B.P. Koirala
Please wait for buffering the audio files for a few seconds.
Sumnima Episode 1

Sumnima Episode 2

Sumnima Episode 3

Sumnima Episode 4

Sumnima Episode 5

Sumnima Episode 6

Sumnima Episode 7

Sumnima Episode 8 (Final Episode)

Thank you for Listening, click AudioBook for more latest Nepali Audio Novels. 

Post a Comment

1 Comments

Dear Readers, thanks for choosing to Post a Comment. Please keep in mind that all comments are moderated according to our Comment Policy, and your email address will NOT be published. Let's have a meaningful conversation relevant to the post topic.